Arbeidsrecht: verplichtingen werknemer bij ziekte

Arbeidsrecht: verplichtingen werknemer bij ziekte

Vaak heerst er bij Nederlandse ondernemers onduidelijkheid over de vraag welke verplichtingen de Duitse werknemer in geval van ziekte heeft. Welnu, wij hebben het voor u op een rijtje gezet:

a) De werknemer dient de werkgever onverwijld over zijn ziekte in kennis te stellen. Daarbij moet hij/zij ook de waarschijnlijke duur van de ziekte aangeven voorzover een inschatting mogelijk is

b) De werknemer moet een doktersattest  m.b.t. zijn ziekte en de waarschijnlijke duur overhandigen (gelber Schein)

c) De werknemer moet de werkgever informeren over het voortduren van de ziekte en een vervolgattest overhandigen

d) Over het ziektebeeld zelf hoeft de werknemer geen mededeling te doen (met uitzondering van besmettelijke ziektes)

e) Gegevens over de aard van de ziekte moet de werknemer wel verstrekken voor zover de werkgever informatie nodig heeft omtrent de vraag of er sprake is van een vervolgziekte. Dit in verband met de verplichting van de werkgever om het salaris voor een periode van zes weken door te betalen waarna het ziekenfonds de betaling overneemt. Een vervolgziekte heeft invloed op de loonbetalingsplicht van de werkgever die beperkt is tot zes weken wanneer het gaat om dezelfde ziekte.

f) Is een derde voor de ziekte van de werknemer verantwoordelijk (bijv. verkeersongeluk), dan moet de werknemer hiervan melding maken en alle gegevens verstrekken zodat de werkgever de schade i.v.m. de doorbetaling van het salaris kan verhalen.

g) Bij langdurige ziekte of herhaaldelijke ziekte moet de werknemer, indien gewenst, de werkgever na ruggespraak met de behandelende arts informeren wanneer hij/zij waarschijnlijk weer inzetbaar is. Onder bepaalde omstandigheden bestaat de mogelijkheid van een krankheidsbedingte Kuendigung.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.