Verplaatsing van uw bedrijf naar Duitsland

Verplaatsing van uw bedrijf naar Duitsland

Op het moment speelt in Nederland menig ondernemer met het idee om zijn bedrijf van Nederland naar Duitsland te verplaatsen. De discussie over een dergelijke stap is losgebarsten na de mededeling van VNO-NCW dat de bedrijventerreinen in Duitsland spotgoedkoop zijn. Het is ons inziens maar de vraag of de lage prijs van een kavel een dergelijke beslissing rechtvaardigt. Er komt namelijk meer kijken bij het verplaatsen van een bedrijf dan alleen maar de prijs van de grond. De afgelopen jaren hebben wij een aantal bedrijven op dit gebied geadviseerd. De uiteindelijke beslissingen varieerden nogal, zoals zich gemakkelijk laat raden.

De volgende punten dient u o.a. bij uw beslissing in acht te nemen:

– zoeken en vinden van een locatie;
– kan ik op deze locatie mijn bedrijf uitoefenen;
– aankoop van het terrein;
– financiering via een Duitse of Nederlandse bank;
– kopen als BV, GmbH of natuurlijk persoon;
– overdrachtsbelasting;
– bouwen van een bedrijfspand in Duitsland (wet en regelgeving);
– als opdrachtgever moet u met de 15% voorheffingsregeling rekening houden;
– rechtsvorm van de werkmaatschappij;
– belastingdruk per rechtsvorm;
– overhevelen van winst naar Nederland;
– transfer pricing tussen uw Nederlandse en Duitse bedrijven;
– kosten van energie etc. in Duitsland;
– loonkosten in Duitsland (bruto-netto verhouding Duitsland/Nederland);
– Duitse CAO van toepassing?;
– sociale lasten in Duitsland;
– pensioen in Duitsland;
– geen hypotheekrenteaftrek voor uw Nederlandse medewerkers;
– wel 154 euro per maand per kind als Kindergeld;
– salary split mogelijk en zinvol?;
– (loon)boekhouding naar Duitse maatstaven;
– afschrijving van uw investeringen;
– algehele Duitse regelgeving van toepassing, dus in den beginne hoge advieskosten;
– etc. etc.

Gaarne kunnen wij een team van specialisten van ons kantoor voor u samenstellen om u bij uw beslissing te begeleiden.

Meer weten over de diverse onderwerpen? Neemt u dan contact op met:

 

Aankoop onroerend goed:                de heer A. Craemer of de heer F. Heinzel
Vennootschapsrecht:                        de heer N. Welchering
Belasting:                                            de heer A. Ingenerf of de heer U. Meyer
Arbeidsrecht:                                      mevrouw G. Surmann
Sociale zekerheid:                             de heer U. Meyer
Bouwrecht:                                          de heer U. Croonenbrock
Financieringsvraagstukken:            de heer F. Heinzel
15% voorheffingsregeling:               de heer N. Welchering

 Ons telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.