Uw marktentree–strategie in Duitsland is afhankelijk van fiscale aspecten

Veel Nederlandse bedrijven richten hun marktonderzoek op het zoeken en vinden van handelsagenten of buitendienstmedewerkers in Duitsland. De doelstelling is simpel: zo snel mogelijk zoveel mogelijk omzet draaien. Bij deze aanpak worden de fiscale consequenties regelmatig onderschat en wordt het Nederlandse bedrijf vaak zonder het te weten belastingplichtig in Duitsland. Wat is hiervoor de reden?

Ook staat het in menige (agentuur)overeenkomst anders omschreven, feitelijk sluiten de meeste handelsagenten en vertegenwoordigers in Duitsland contracten af voor hun Nederlandse opdrachtgevers. De agent of buitendienstmedewerker onderhandelt de omvang van de order en de prijs, stuurt de gegevens door naar Nederland, waarna aldaar zonder verdere plichtpleging tot uitlevering van de bestelling wordt overgegaan. En daarmee wordt het Nederlandse bedrijf via de zgn. Vertreterbetriebsstätte belastingplichtig in Duitsland. Het is maar de vraag of u dit daadwerkelijk wilt.

Helaas worden de fiscale consequenties van de keuze voor een bepaalde marktentree-strategie in de meeste marktonderzoeken niet of nauwelijks meegenomen. Dat is natuurlijk logisch omdat de meeste schrijvers van dit soort rapporten geen belastingdeskundigen zijn en net als de opdrachtgever puur vanuit de omzetgedachte redeneren.

Er zijn verschillende strategieën te bedenken om ongewenste fiscale gevolgen te vermijden. Een gedegen marktonderzoek dient deze strategieën te benoemen en te analyseren, alvorens zomaar wordt overgegaan tot het zoeken en vinden van handelsagenten en vertegenwoordigers.

Meer weten over fiscale aspecten in Duitsland? Neem contact op met onze belastingadviseurs.

Meer weten over het recht van handelsagenten en vertegenwoordigers? Neem contact op met Gisela Surmann.