Incasso in Duitsland: `no pay no cure ´

Wij worden regelmatig gevraagd of wij het incasso van onbetaalde rekeningen van Duitse debiteuren ter hand kunnen en willen nemen. Kunnen “kunnen” wij maar of wij willen is de vraag.

Wij willen sowieso niet als het werk dat wij verrichten voor de opdrachtgever blijkbaar geen waarde heeft en hij een behandeling van de zaak op basis no cure no pay wenst.

Wij werken bij incasso´s op basis van het wettelijke advocatentarief. Dit systeem is opgebouwd op het belang van de zaak enerzijds en het aantal handelingen anderzijds. Een faire regeling die van tevoren duidelijk maakt welke kosten (kunnen) ontstaan. De debiteur is verplicht, deze wettelijke kosten te vergoeden. Doet of kan hij dat niet, dan zijn de kosten voor de opdrachtgever.

Meer weten over incasso in Duitsland? Neem contact op met Anne Collisi.