Geschäftsführer van een Duitse GmbH, GmbH & Co KG of vestiging let op!

Boetes t/m € 25.000 vanwege te laat inleveren jaarstukken 2009 komen eraan

De jaarstukken van uw Duitse vestiging over het jaar 2009 hadden t/m 31.12.2010 moeten zijn ingeleverd bij de elektronische Bundesanzeiger. Is dit niet geschied, dan meldt de Bundesanzeiger het verzuim aan het Bundesamt für Justiz. Deze start een Ordnungsgeldverfahren op en sommeert het bedrijf en/of de Geschäftsführer in eerste instantie, om de stukken alsnog binnen zes weken in te leveren. Voor het geval een en ander niet tijdig geschied, wordt gedreigd met een Ordnungsgeld dat minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000 bedraagt. Het Ordnungsgeld kan zowel aan de bestuurder alsook aan het bedrijf worden opgelegd.

Bent u bestuurder (Geschäftsführer) van een Duitse GmbH, GmbH & Co KG of vestiging, dan is het hoogste tijd om snel in actie te komen, wilt u niet persoonlijk een (groot) financieel nadeel ondervinden. En dit nadeel kan oplopen, want als u de stukken niet binnen zes weken indient, wordt het aangekondigde Ordnungsgeld verbeurd verklaard en komt er een nieuwe sommatie met een nieuw (en waarschijnlijk hoger) Ordnungsgeld. En dit spel duurt zolang totdat u de stukken inlevert. Omdat de boetes cumulatief zijn kan het uiteindelijke bedrag beduidend hoger liggen dan € 25.000.

Meer weten over publicatieplicht voor een GmbH, GmbH & Co KG etc. in Duitsland en/of het opstellen en indienen van jaarstukken in Duitsland? Neem contact op met onze belastingadviseurs.

Meer weten over de rechten en plichten van een Duitse Geschäftsführer? Neem contact op met Nicki Welchering.
N.B Het Bundesamt für Justiz heeft FAQ omtrent het onderwerp samengesteld.

Fragen und Antworten zum Ordnungsgeldverfahren
Antworten zu häufig gestellten Fragen im Zusammenhang mit dem Ordnungsgeldverfahren nach § 335 HGB.
1. Wer ist zur Offenlegung verpflichtet ?
2. Was ist zur Veröffentlichung einzureichen ?
3. Wo, wie und wann müssen die Unterlagen zur Veröffentlichung eingereicht werden ?
4. Ist eine Befreiung von der Offenlegungspflicht oder eine Fristverlängerung möglich ?
5. Können einzelne Unterlagen nachgereicht werden ?
6. Welche größenabhängigen Erleichterungen gibt es ?
7. Was gilt für Tochtergesellschaften, die in einen Konzernabschluss einbezogen sind?
8. Was ist bei einem vom genannten Abschlussstichtag abweichenden Geschäftsjahr zu beachten ?
9. Was gilt bei Gesellschaften ohne Geschäftstätigkeit, bei Liquidation oder Insolvenz ?
10. Sind praktische Schwierigkeiten oder persönliche Hindernisse ein Rechtfertigungsgrund ?
11. Wo können die veröffentlichten Abschlussunterlagen eingesehen werden ?
12. Welche Konsequenzen drohen bei einem Verstoß gegen die Offenlegungspflicht ?
13. Bedarf es eines Antrags zur Einleitung eines Ordnungsgeldverfahrens ?
14. Wann erledigt sich ein eingeleitetes Ordnungsgeldverfahren ?
15. Wie können Zahlungserleichterungen beantragt werden ?
16. Wo erhalte ich weitere Informationen ?