Ook zonder dat u vaste cliënt van onze belastingadviseurs bent beantwoorden wij uw vragen.

Ik word regelmatig gevraagd of het wellicht mogelijk zou zijn om aan onze belastingadviseurs een vraag voor te leggen zonder dat men vaste cliënt van ons (belasting)kantoor is. Vaak gaat het daarbij om singuliere vraagstukken, een verzoek om een second opinion of gewoonweg een toelichting omtrent de stellingen van de eigen Duitse belastingadviseur die deze keurig schriftelijk in de Duitse taal heeft verwoord en die de Nederlandse ondernemer niet (volledig) begrijpt.

Wel, de oplossing van ad-hoc-problemen behoort tot onze kerntaken, of het nu gaat om het beantwoorden van vraagstukken omtrent het Duitse belastingrecht, het begeleiden van een (vastgoed-)investering, het  terugvorderen van BTW of het voeren van verweer tegen beschikkingen van de fiscus.

Echter, alvorens wij met onze werkzaamheden beginnen dient de nieuwe cliënt een aantal administratieve stukken zoals een machtiging en een honorariumovereenkomst etc. te ondertekenen. De ervaring leert dat wachten op de ondertekende stukken vaak langer duurt dan het beantwoorden van de vraag.

Meer weten over onze dienstverlening op het gebied van belastingadvies? Neem contact op met onze belastingadviseurs.