Hoe citeer ik correct volgens Duitse wetenschappelijke normen en waarden

Het zal u niet zijn ontgaan. Het niet (correct) citeren van bronnen heeft ertoe geleid dat onze (Ex-)Minister van Defensie nu een (doctor)titel armer is. Bij alle opwinding over de stelling “cito ergo sum” – “ik citeer dus ik ben wetenschappelijk” (en omgekeerd) wijst Professor Dr. Dr. Herbert Grziwotz (1) erop dat degene die een tekst overneemt zonder te citeren, deze tekst tenminste heeft gelezen. Geheel “onduits” prefereert hij dit boven het “blind” citeren van wetenschappelijke teksten zonder deze überhaupt volledig gelezen te hebben, wat volgens onderzoek regelmatig het geval is.

Om de Duitse houding ten aanzien van citaten te verduidelijken, geeft hij het voorbeeld van twee professoren op een internationaal congres:

“Erzählt ein Professor bei einem internationalen Kongress seinem deutschen Kollegen: “Ich habe meine große wissenschaftliche Arbeit nun ohne Fußnoten veröffentlicht, um meinen wichtigen Erkenntnissen zu einer größeren Breitenwirkung zu verhelfen.” Erwidert der deutsche Professor: “Ich denke auch über eine Veröffentlichung der Kerngedanken meiner Arbeit nach. Wahrscheinlich werde ich meine Fußnoten ohne den Text publizieren.” (2)

(1) Prof. Dr .Dr. Herbert Grziwotz, Der Fußnotenwahn, Legal Tribune Online,  21-02-2011
(2) Prof. Dr .Dr. Herbert Grziwotz, a.a.O. (zonder bronvermelding m.b.t. deze mop)

Meer informatie omtrent de correcte Duitse manier van citeren in wetenschappelijke werken vindt u bij:  www.wissenschaftliches-arbeiten.org

Bij inbreuk op uw intellectueel eigendom in Duitsland, zij het een auteursrecht, modellen- en merkenrecht, designrecht etc. kunt u contact opnemen met Heinz Klönne.