“One Stop” oplossing bij oprichting van een GmbH of Gmbh & Co KG in Duitsland

Bij het oprichten van een Duitse vestiging komt op juridisch en fiscaal gebied nogal wat kijken. Op basis van uw commerciële doelstellingen moet een rechtsvorm worden gekozen die zowel qua uitstraling in de markt alsook qua beperking van eventuele aansprakelijkheid voor het bereiken van uw doelstelling geschikt en ook nog fiscaal aantrekkelijk is. Ook is lang niet elke activiteit in Duitsland zonder vergunning mogelijk, en die moet dan ook eerst worden aangevraagd alvorens u daadwerkelijk activiteiten in de markt kunt ontplooien.

Daarnaast moeten (verkoop) medewerkers of handelsagenten worden aangesteld en Algemene Voorwaarden worden opgesteld. Ook dient uw intellectueel eigendom op de Duitse markt worden beschermd. Tot slot moet een boekhouding naar Duitse maatstaven worden geïmplementeerd en volgen de afdrachten van belasting en sociale lasten.

Als u met al deze vraagstukken bij verschillende adviseurs aanklopt, moet u in elk geval uw bedrijfsconcept meerdere keren toelichten. Ook bestaat de kans dat de ene adviseur vanuit zijn expertise een andere voorkeur voor een oplossing heeft dan de overige adviseurs die telkens alleen hun deelgebied (kunnen) beoordelen. Kostenintensieve  miscommunicatie ligt in dergelijke gevallen op de loer.

Ons kantoor biedt Nederlandse ondernemers een “One Stop” oplossing voor al deze vraagstukken omdat wij uw bedrijfsoprichting in Duitsland interdisciplinair verzorgen.

• Vergunningen en oprichting vennootschap: Freddy Heinzel, Nicki Welchering
• Arbeidsrecht en Agentuurrecht: Gisela Surmann, Torsten Viebahn, Anja Romijnders, Cathrin van den Hurk
• Intellectueel eigendom zoals merken- en modellenrecht etc: Heinz Klönne, Dr. Christiane Paul
• Algemene Voorwaarden: Udo Croonenbrock, Petra Gorny
• Belastingadvies: Anton Ingenerf, Christian Theissen, Sabine van Wickern-Lenk
• Salarisadministratie: Uli Meyer