Column `De Polisagent´: “De kracht van kredietlimieten”

Zoals eerder aangegeven kun je niet zomaar zeggen: “Ik verzeker mijn vorderingen en daarmee basta.”

Een belangrijk onderdeel van kredietverzekering is beoordeling en bewaking van de kredietwaardigheid van debiteuren. Daarbij beperkt men zich niet tot de officieel gepubliceerde gegevens, maar via rechtstreekse contacten met debiteuren haalt men actuele informatie binnen. Niet zelden worden ook extra zekerheden verkregen.

Recent waren wij op bezoek bij een relatie, die zijn vorderingen enkele jaren geleden heeft verzekerd.
Juist de week daarvoor waren enkele grote opdrachtgevers bijna gelijktijdig failliet gegaan. Bij de grootste klant was de vordering van enkele tonnen volledig afgedekt. Aangezien de kredietlimiet mede was gebaseerd op door de kredietverzekeraar verkregen zekerheden wordt nu niet alleen het gedekte percentage van de vordering uitgekeerd. Er is nog een aanvulling te verwachten door het uitwinnen van de zekerheden.

Bij de andere relatie ging de kredietverzekeraar niet mee. Met redenen onderbouwd was daar een nullimiet afgegeven. Met deze nullimiet in de hand werd bij een nieuw groot contract een aparte clausule opgenomen waardoor de opdracht, bij financiële problemen bij de klant, wordt doorgeschoven naar de uiteindelijke opdrachtgevers. Hiermee kan ook dit project succesvol worden afgerond door betaling van de verschoven vorderingen.

Meer weten over verzekeren tegen wanbetalers? Stuur een mail naar info@polisagent.nl.

De Polisagent (www.polisagent.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.