Afbakening agent / vertegenwoordiger in loondienst

De  (echte) handelsagent is een zelfstandige ondernemer die in de kern de aard en omvang van zijn activiteiten en ook zijn werktijd zelf bepaalt. Voor hem gelden de regels voor zelfstandigen. De vertegenwoordiger is een werknemer in loondienst en valt onder de directiebevoegdheid van zijn werkgever. Voor de vertegenwoordiger gelden de arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke bepalingen voor werknemers. De kwalificatie of iemand zelfstandige agent of werknemer is, is niet alleen afhankelijk van de gekozen contractsvorm, maar ook van de daadwerkelijke invulling van de overeenkomst.

Is de formeel zelfstandige agent dusdanig in de organisatie van de principaal geïntegreerd dat hij vergelijkbaar is met een werknemer, zou het zomaar kunnen zijn dat u een medewerker in dienst heeft zonder het te weten.

Regelmatig zien wij agentuurovereenkomsten waarin gedetailleerd is geregeld wat de agent moet doen als hij ziek is, als hij met vakantie wil gaan en welke werkzaamheden hij dient uit te voeren. Typische bepalingen voor een werknemer en niet voor een zelfstandige. Maar ook als deze punten niet schriftelijk zijn geregeld, maar gewoon worden nageleefd is de kans groot dat er sprake is van werknemerschap. Zolang het goed gaat tussen agent en principaal levert e.e.a. meestal geen problemen op. Dit verandert echter op het moment dat de principaal afscheid wil nemen van zijn “agent”.

Meer weten over het recht van handelsagent en/of het Duitse arbeidsrecht? Neem contact op met Gisela Surmann, Torsten Viebahn, Anja Romijnders, Fachanwälte für Arbeitsrecht.