Waarom een Nederlandse webwinkel in Duitsland kansloos is

 De omvang van grensoverschrijdende e-commerce-activiteiten is te verwaarlozen, laat de EU weten. Dit is logisch, als u leest wat de Duitse eCommerce-Verbindungsstelle (gefinancierd door de Duitse overheid) aan gouden tips geeft omtrent het kopen bij buitenlandse aanbieders.

TIP 3: Over het algemeen wordt van u vooruitbetaling verwacht, resp. de betaling dient via overschrijving of credit card te geschieden. Stel bij internationale overschrijvingen veilig dat de verkoper zijn IBAN en BIC-nummer heeft opgegeven, teneinde de kosten zo laag mogelijk te houden. Maak van credit cards alleen dan gebruik, als veilig gesteld is dat de gegevens gecodeerd verzonden worden. En: verzendt nooit en te nimmer uw PIN-code. Indien u misbruik vaststelt, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met uw bank.

TIP 4: Bevestig uw bestelling niet overhaast. Check tevoren zorgvuldig, welke producten zich in uw winkelwagen bevinden, wat de verzendkosten zijn en – in het geval van een bestelling buiten de EU – welke belastingen er eventueel nog bijkomen. Print uw bestelling resp. uw koopovereenkomst (eventueel incl. de gedetailleerde productbeschrijving) alsmede de Algemene Voorwaarden  en de informatie over het herroepingsrecht uit of sla ze op uw computer op.

Wordt vervolgd!

Eerdere editie
• TIP 1: Zie JND 9-2010
• TIP 2: Zie JND 9-2010

Meer weten over webwinkels in Duitsland? Neem contact op met Petra Gorny.