Gebreken na oplevering? Meteen werk van maken!

Een oplevering is ook in Duitsland meer dan een plechtige sleuteloverdracht of een feestelijke ingebruikname van een gebouw. Met de formele oplevering begint namelijk de garantietermijn. Indien binnen deze periode gebreken zichtbaar worden, hebben opdrachtnemers het recht op verbetering achteraf. De opdrachtgever moet het mankement aantonen en van de aannemer eisen het vastgestelde euvel binnen een bepaalde termijn te verhelpen.

Laat de aannemer deze termijn voorbijgaan zonder iets te ondernemen is de opdrachtgever bevoegd, om een andere aannemer de opdracht te geven het gebrek te verhelpen. Het oorspronkelijke bouwbedrijf moet in dit geval de kosten dragen. Dit leidt vaak tot meningsverschillen. Aannemers- en bouwgerelateerde bedrijven doen er dan ook goed aan uiteenzettingen hieromtrent te voorkomen en klachten over mankementen onverwijld aan te pakken. Indien er desondanks problemen ontstaan, weet een juridisch adviseur hierop raad.

Meer weten over bouwrecht in Duitsland? Neem contact op met Udo Croonenbrock.