Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG) beschermt ondernemers en consumenten tegen oneerlijke handelspraktijken

 Het UWG biedt de mogelijkheid, om degene die oneerlijke zakelijke praktijken bezigt, te gebieden bepaalde handelingen achterwege te laten, een schadevergoeding te betalen en/of inlichtingen te verschaffen omtrent (bij voorbeeld) aantallen en omzet. Ook is het mogelijk om via het UWG (illegale) winsten af te romen.

De wet dient onvervalste concurrentie te garanderen en biedt anders dan de EU-richtlijn zowel zakelijke concurrenten alsook consumenten en andere marktdeelnemers bescherming tegen onheuse zakelijke handelingen.

Verboden is elke oneerlijke handeling in het zakelijke verkeer. Hieronder vallen ook de volgende punten, die wij gezien de complexiteit van de vakterminologie onvertaald hebben gelaten:
• Unsachliche Beeinflussung
• Ausnutzung der geschäftlichen Unerfahrenheit oder einer Zwangslage, Angstwerbung
• Verkaufsförderung durch Gewinnspiele
• Getarnte Werbung (so genannte Schleichwerbung)
• Herabsetzung des Konkurrenten (so genannte Anschwärzung)
• Irreführende Werbung
• Vergleichende Werbung
• Unzumutbare Belästigung

Meer weten over oneerlijke concurrentie in Duitsland? Neem contact op met Heinz Klönne.