Duitse verkiezingsuitslag leidt tot onzekerheid

Duitse verkiezingsuitslag leidt tot onzekerheid

In de afgelopen maanden hebben wij u een overzicht gegeven over de (geplande) maatregelen van de regering Schröder.

Wij hadden erop geattendeerd dat rechtszekerheid over een groot aantal (fiscale) maatregelen pas na toestemming door de Bundesrat (eerste kamer) zal intreden.

Welnu, door de overwinning van de oppositie in Niedersachsen en het bevestigende resultaat voor Ministerpräsident Koch in Hessen, zijn de politieke verhoudingen in Duitsland danig veranderd.

Gezien het feit dat de CDU en FDP de meeste voorstellen van de Bondsregering afwijzen is het maar de vraag welke wetsvoorstellen het zullen halen.

Geen Planungssicherheit voor de ondernemers …

Wij zullen u over de nieuwe ontwikkelingen uiteraard op de hoogte houden.