Regels voor het zetten van een handtekening in Duitsland

Regels voor het zetten van een handtekening in Duitsland

Wij zien regelmatig brieven van “Nederlandse” GmbH´s in Duitsland die (vriendelijk geformuleerd) nogal wat vraagtekens moeten oproepen bij de Duitse lezer. Daarbij maakt een handtekening op de verkeerde plaats een uiterst onprofessionele indruk. Wat is in Duitsland gebruikelijk?

In het volgende overzicht treft u een typische Duitse Unterschriftenregelung aan, zoals die in talloze bedrijven wordt gebruikt.

Op basis van de telkenmale verstrekte volmacht worden brieven en documenten ondertekend met de volgende toevoegingen:

functie                                                             toevoeging
Geschäftsführer:                                                               Geschäftsführer
Prokuristen:                                                                      ppa.
Handlungsbevollmächtigte:                                              i.V. (in Vertretung)
alle andere medewerkers:                                                  i.A. (im Auftrag)

Brieven aan derden worden (over het algemeen) door twee medewerkers ondertekend. De tweede handtekening is die van de in rang meerdere. De meerdere ondertekent aan de linkerkant!!!

Beschikken de ondertekenaars over dezelfde volmacht (zijn zij gelijk in rang) ondertekent de voor de inhoud verantwoordelijke aan de linkerkant.

Zoals u ziet is de Linksunterzeichner altijd de belangrijkere figuur. Dit feit is bij elke Duitser ingebakken. U kunt zich voorstellen wat voor een indruk het maakt als de Nederlandse Geschäftsführer aan de rechterkant ondertekent naast zijn verkoopleider. Hij wordt niet meer serieus genomen in het zakelijke verkeer.