Sluit uw Duitse handelsagent zelfstandig contracten af?

Sluit uw Duitse handelsagent zelfstandig contracten af?

Handelsagenten spelen in het Duitse zakenleven een grote rol. Naar schatting 40 tot 60% van alle verhandelde goederen wordt via handelsagenten omgezet. Vandaar dat veel Nederlandse bedrijven de Duitse markt met een Duitse handelsagent bewerken.

In een groot aantal gevallen wordt afgesproken dat de handelsagent niet alleen bemiddelt, maar dat hij/zij tevens gemachtigd is tot het sluiten van contracten in naam van het bedrijf (de principaal). Ondanks dat dit een zeer praktische oplossing is, dient u zich terdege te beseffen dat dit verregaande fiscale gevolgen kan hebben.

Waarom? Een handelsagent die gemachtigd is tot het zelfstandig afsluiten van contracten wordt regelmatig door de Duitse fiscus gezien als een “vaste inrichting” (Betriebsstätte) van de Nederlandse onderneming in Duitsland. Dit betekent dat over de door het Nederlandse bedrijf behaalde omzet in Duitsland Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer en Gewerbesteuer betaald dient te worden. Met andere woorden: het Nederlandse bedrijf wordt belastingplichtig in Duitsland. Ter verduidelijking: de Duitse handelsagent betaalt enkel belasting over de door hem behaalde provisie.

Ter info: anders dan in Nederland is de belastingdienst in Duitsland lokaal georiënteerd. Dit betekent dat de lokale Finanzämter vast kunnen stellen of een bedrijf een “vaste inrichting” is of niet.