Kosten incassobureau worden in Duitsland niet vergoed

Incassowerkzaamheden vormen traditioneel een belangrijke taak voor de Duitse advocatuur. Dit heeft te maken met het feit dat de Duitse rechtspraak – in een gerechtelijke procedure – uitsluitend de in het kader van een incassoprocedure ontstane advocatenkosten voor vergoeding door de debiteur toekent. Deze kunnen worden afgelezen uit een standaard tabel, de BRAGO.

Overige kosten, zoals de kosten die een incassobureau maakt, worden niet geaccepteerd door de Duitse rechter en komen aldus voor rekening van de crediteur.