Kent men in Duitsland een vestigingswet?

Helaas komen wij maar al te vaak tegen dat Nederlandse ondernemers hoge boetes krijgen opgelegd, omdat zij niet aan bepaalde vestigingseisen hebben voldaan. Vaak leeft het idee dat één Europa betekent dat iedere onderneming zich vrij mag bewegen in een andere lidstaat. De Duitse situatie wijkt echter af van de Nederlandse.

In tegenstelling tot in Nederland kent men in Duitsland geen algemene vestigingswet. In Duitsland kent men de zgn ‘Gewerbefreiheit’, dat wil zeggen dat iedereen een bedrijf mag voeren. Voor bepaalde beroepsgroepen bestaat echter een uitzonderingspositie. Zo mogen onderstaande ambachten alleen worden uitgeoefend door geschoolde personen:

· Bouw/verbouw ambachten;
· Electro/metaal ambachten;
· Houtbewerkers;
· Bekledings-, textiel- en leerambachten;
· Voedingsmiddelen-ambachten;
· Ambachten voor gezondheid en lichaamsverzorging en chemische- en 
  schoonmaakambachten;
· Glas-, papier- en keramische ambachten.

Bedrijven die bovenstaande ambachten uitoefenen dienen te worden ingeschreven in het Handwerkregister (Handwerksrolle) bij de Handwerkskammer. De inschrijving garandeert naar de buitenwereld, dat de eigenaar/Handwerker de Meisterprüfung heeft behaald. Voor Nederlanders bestaat ook de mogelijkheid om de vereiste titel van Handwerksmeister te krijgen. Dit kan via de EG-Verordening voor Handwerkers uit 1962.

Het niet ingeschreven staan in de Handwerksrolle, terwijl men ertoe verplicht is, wordt in Duitsland gezien als zwartwerken en kan onder meer tot boetes van maximaal DM 200.000 leiden.

Let op! Ook als een bedrijf alleen maar werk uitvoert, zonder dat het in Duitsland gevestigd is dient aan bovenstaande regels te worden voldaan.

Net als in Nederland gelden voor bepaalde beroepsgroepen specifieke regels. Denk bijvoorbeeld aan de regels voor advocaten en belastingadviseurs. Opvallend is, dat voor de beroepen “Makelaar in onroerende zaken” en “verzekeringsagent” in Duitsland een volledige vestigingsvrijheid geldt.