Kosten van een rechtszaak in beginsel fiscaal aftrekbaar

De kosten van een civiele procedure kunnen in Duitsland als buitengewone aftrekpost bij de inkomstenbelasting in aanmerking worden genomen. Dit heeft de Bundesfinanzhof begin juli als gevolg van een actuele uitspraak in een rechtszaak bekend gemaakt.

Volgens de wet op de inkomstenbelasting kunnen bij de berekening van het belastbare inkomen buitengewone lasten worden afgetrokken. In de regel gaat het hierbij om niet te vermijden grotere bestedingen die hoger liggen dan de kosten, die het merendeel van de belastingplichtigen met identieke inkomsten- en vermogensomstandigheden maakt. Als buitengewone last had de Duitse rechtspraak de kosten van een civiele procedure tot nu toe enkel laten gelden bij rechtsgedingen met een existentieel belang voor de belastingplichtige.

Met het vonnis dat hij nu bekend heeft gemaakt heeft de Bundesfinanzhof dus vastgelegd dat de kosten van een rechtszaak, om het even waarom het hierbij gaat, als buitengewone lasten voor belastingaftrek in aanmerking komen. Als “onvermijdelijk” gelden uitgaven in deze echter alleen dan, als duidelijk is dat het voeren van een procedure voldoende kans biedt op succes en niet lichtvaardig is opgestart.