Misvattingen inzake het Duitse arbeidsrecht

In deze reeks behandelen wij veel voorkomende mythen en legenden omtrent het Duitse
Arbeidsrecht.

Heden de volgende stelling:

Werknemers kunnen niet opgenomen vakantiedagen uitbetaald krijgen.

Ja, maar alleen in geval van ontslag! Slechts als er tot het tijdstip van de beëindiging van het dienstverband niet genoeg tijd over is, om de resterende vakantiedagen op te nemen, is de werkgever tot compensatie verplicht. Concreet is in Duitsland wettelijk geregeld dat alle vakantiedagen in het lopende jaar worden opgenomen en niet opgenomen dagen per 31 december komen te vervallen. Slechts als dringende bedrijfseconomische of privéredenen van de werknemer in het geding zijn, kunnen vakantiedagen worden “meegenomen” naar het volgende jaar. Weliswaar is het in veel bedrijven te doen gebruikelijk resterende vakantiedagen tot eind maart van het volgende jaar op te nemen, maar in de wet staat hierover niets.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neem contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn, Fachanwälte für Arbeitsrecht.

Eerdere onderwerpen
• Wie ontslagen wordt, heeft automatisch recht op een ontslagvergoeding (zie ook JND 02-2011)
• Ontslagvergoedingen moeten met het bedrag van de ww-uitkering (Arbeitslosengeld) (zie ook JND 03-2011)
• In economisch moeilijke tijden mogen bedrijven het salaris van hun werknemers inkorten (zie ook JND 04-2011)
• Pas na drie waarschuwingen kan de baas opzeggen (zie ook JND 05-2011)
• Afzien van een proeftijd beschermt tegen voortijdig ontslag (zie ook JND 06-2011)
• Geen werkgever mag minder dan het onderhandelde cao-loon betalen (zie ook JND 07-2011)
• Beëindigingsovereenkomsten zijn voordeliger dan een ontslag (zie ook JND 08-2011)
• Ook lonen die boven de cao-norm liggen dienen regelmatig te worden verhoogd (zie ook JND 09-2011)