Geen dienstverlening zonder aansprakelijkheidsverzekering

Een belastingadvieskantoor dat in een andere lidstaat van de Europese Unie is geregistreerd, mag niet zomaar aan Duits recht onderhevig belastingadvies verlenen – de in de EU geldende vrijheid van dienstverlening ten spijt. Overeenkomstig een vonnis van de Duitse Bundesfinanzhof  is een buitenlandse belastingconsulent/-adviseur/ accountant/ registeraccountant in Duitsland niet bevoegd, als hij niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een andere individuele of collectieve bescherming tegen beroepsaansprakelijkheid beschikt, die aan de Duitse voorwaarden voldoet. Bovendien dienen zich buitenlandse belastingspecialisten aan te melden bij een bevoegde Steuerberaterkammer; voor Nederlanders is dit de Steuerberaterkammer Düsseldorf.

In het onlangs besliste geding ging het om de eis van een Engels belastingadvieskantoor dat vanuit zijn Nederlandse vestiging een aantal in Duitsland gevestigde belastingplichtigen onder zijn hoede had en hun belangen ten opzichte van de Duitse Belastingdienst behartigde. Het bedrijf beschikte niet over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Duitsland. Daarom had het bevoegde Finanzamt het Engelse kantoor dan ook als gemachtigde afgewezen.

Terecht, aldus de rechters van het Bundesfinanzhof. Volgens hun interpretatie kan de klagende partij zich niet beroepen op de Europese regelgeving m.b.t. de vrijheid van dienstverlening, die discriminatie op grond van nationaliteit of vestiging verbiedt. En wel omdat er van achterstelling geen sprake is aangezien het Engelse bedrijf op basis van zijn vestiging in Nederland niet benadeeld wordt. Het bedrijf is alleen dáárom in Duitsland niet bevoegd tot bedrijfsmatig adviseren op belastinggebied, omdat het niet aan de voorwaarden voldoet die het Duitse recht ook aan de in Duitsland geregistreerde Steuerberater, Rechtsanwälte en Wirtschaftsprüfer oplegt: namelijk onder andere het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 

Om u en uw cliënten tegen mogelijke schade te beschermen, raden wij u dringend aan om in dergelijke gevallen met een binnenlands advieskantoor in zee te gaan. Wilt u meer weten, neem dan contact op met Frank Lamers, Steuerberater.