Toets het huurcontract bij aankoop Duits horecabedrijf

Wie in Duitsland een horecabedrijf wil overnemen moet goed op de juridische en fiscale implicaties van zo’n aankoop letten. Want het gaat hier in de meeste gevallen niet om de aankoop van een pand, maar om het verwerven van een huurovereenkomst. Vóór aankoop van bijvoorbeeld een restaurant is het beslist geen overbodige luxe, om het beoogde object aan een grondig onderzoek te onderwerpen door een ter zake deskundige specialist: door middel van een zogenaamde due diligence.  

In dit kader verdient het aanbeveling te toetsen, of het bestaande huurcontract met de eigenaar van het pand, waarin het restaurant zich bevindt, aan een index gebonden is, d.w.z. of de huur en mogelijke huurverhoging zich oriënteren op de consumentenindex die voor deze branche en de buurt van toepassing is. Vaak stellen wij in het kader van een due diligence vast dat de verhuurder bij de vorige exploitant om persoonlijke of andere redenen de huur niet heeft verhoogd, terwijl hij deze na verkoop per ommegaande verhoogt.
Bij zijn calculatie legt een ondernemer natuurlijk de hoogte van het bestaande huurbedrag ten grondslag. Dus moet een aan de koop voorafgaand onderzoek kennis opleveren over het feit of een huurverhoging tot de mogelijkheden behoort, dan wel tot een gesprek leiden met de verhuurder over een geplande huurverhoging. Mocht dit onderzoek achterwege blijven zou het zó maar kunnen gebeuren, dat de nieuwe uitbater meteen na de overname van het restaurant aan een hogere huur vastzit, waarmee hij geen rekening had gehouden en waardoor hij een nog hoger rendement moet behalen. 

Heeft u vragen over due diligence, neem dan contact op met Alexander Crämer.