Afvalpolitie waakt over uitvoering Elektrogesetz

Wie op de Duitse markt elektrische en elektronische apparatuur aanbiedt, is verplicht zich tevoren bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) te registreren en voor de geleverde goederen een verwijderingsbijdrage te betalen. In dit verband dienen ook de geleverde hoeveelheden regelmatig te worden gemeld. Wie als Nederlandse ondernemer bijvoorbeeld zijn webshop niet bij de EAR heeft laten registreren dan wel verzuimt de geleverde hoeveelheden regelmatig te melden, moet met boetes rekenen die tot € 10.000 kunnen oplopen.

Volgens het “Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten”, het zogenaamde Elektrogesetz, moeten handelaren, die niet bij de EAR geregistreerd zijn, ook rekening houden met aanmaningen van de kant van concurrenten die wel volgens dit systeem werken en hun verwijderingsbijdragen betalen.

De in Duitsland bevoegde instanties controleren o.a. door intensieve internetrecherche welke Nederlandse bedrijven elektrische of elektronische producten op de Duitse markt aanbieden. De EAR is er overigens toe overgegaan, om bedrijven die niet aan hun meldingsplicht voldoen aan te geven bij het Umweltbundesamt, dat vervolgens aan nalatige bedrijven boetebeschikkingen oplegt. Ook bij het Umweltbundesamt zelf is er een speciale “afvalpolitie” ingesteld. Die gaat op zoek naar bedrijven die in gebreke blijven en wordt tevens door de EAR ingelicht over firma’s die weliswaar geregistreerd zijn, maar niet aan hun meldverplichtingen voldoen.

Wenst u meer informatie over de implicaties van het Elektrogesetz, met name inzake registratie en boetebeschikkingen, neem dan contact op met Alexander Crämer.