7% omzetgroei verwacht in Duitse bouwsector

De Zentralverband Deutsches Baugewerbe (ZDB) stelt haar prognose voor 2011 naar boven bij. Volgens de branchekoepel gaat de omzet in de Duitse bouwsector dit jaar naar verwachting 87,5 miljard euro bedragen. Dit is een groei van 6,8 procent ten opzichte van 2010. In mei 2011 ging het ZDB nog uit van een omzetgroei van slechts 2 procent. De correctie naar boven schrijft het ZDB toe aan de goede ontwikkeling in de woning- en utiliteitsbouw. Alleen de publieke bouwsector laat te wensen over.

De woningbouw toont de meest positieve ontwikkeling. In juni 2011 werden 29% meer vergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven dan in dezelfde periode in 2010. Naar bouwkosten gemeten ligt het groeipercentage voor nieuwbouw en verbouwingen eveneens bij een plus van 29%. De omzet in de eerste 6 maanden van dit jaar steeg met 19%. Over het gehele jaar genomen verwacht het ZDB een omzetgroei van 11% in de woningbouw.

Ondanks de groeicijfers roept het ZDB de politiek op om subsidieprogramma’s zodanig vorm te geven dat deze positieve trend zich blijft voortzetten. Hierbij denken de bouwers aan duurzaam (ver)bouwen ter hoogte van jaarlijks € 100 miljoen, afschrijvingsregelingen voor woningverhuur en belastingmaatregelen ter bevordering van energetische sanering van gebouwen.

Ook de ontwikkelingen binnen de utiliteitsbouw zijn positief. In dit segment wordt een omzetgroei van 9% verwacht. Het aantal bouwvergunningen van januari tot en met juni, gemeten naar bouwkosten, is met circa 20 procent toegenomen. Vergunningen voor fabrieksgebouwen namen met 41% toe.

De publieke bouwsector blijft het zorgenkind binnen de bouwwereld. De totale omzet in de publieke sector is nog wel tien procent hoger dan vorig jaar, maar dit heeft te maken met een sterk eerste kwartaal in 2011 (+28%). In tegenstelling tot de woning- en utiliteitsbouw duiden de indicatoren op een sterk teruglopende ontwikkeling in de tweede helft van het jaar. Daarom verwacht het ZDB in de publieke sector slechts een stabilisering van de omzet (+0,4%).

Bron: ZBD

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.