Opgelet bij executie Nederlandse vonnissen in Duitsland

Net als bij een overeenkomst tussen zakenpartners moet ook in het vonnis van een gerechtelijke procedure in Nederland heel duidelijk naam, adres en rechtsvorm van de debiteur zijn bepaald, om het vonnis in Duitsland te kunnen executeren. Onlangs werd in Duitsland de tenuitvoerlegging van een Nederlands vonnis afgewezen, omdat hierin niet duidelijk was bepaald, wie de debiteur was. Het is in Duitsland voor een executie niet voldoende, om in het geval van een juridische persoon, bijvoorbeeld een GmbH, alleen de naam te vermelden. Duidelijk dient hieraan toegevoegd te worden dat het bedrijf een GmbH is. 

Het is dus zaak reeds bij de formulering van een dagvaarding in Nederland de debiteur heel nauwkeurig te bepalen. Hieruit moet blijken, of het gaat om een eenmanszaak of een juridisch persoon, wie de eigenaar of wie de Geschäftsführer is. In feite beginnen de problemen bij de tenuitvoerlegging van een Nederlands vonnis in Duitsland al bij de naam. “D. Meier” als de naam van een natuurlijk persoon kan moeilijkheden opleveren. Het is aan te bevelen, voor- en achternaam volledig uit te schrijven.

Derhalve: als zakenman doe je er goed aan reeds bij de voorbereiding van een overeenkomst te verifiëren met wie precies je eigenlijk zaken doet.   

Heeft u vragen over de executie van vonnissen in Duitsland, neem dan contact op met Petra Gorny of Cathrin van den Hurk.