Column `De Polisagent´: “Spectaculaire branchepolis voor uitzendbureaus en payrollbedrijven”

Uitzendbureaus zijn van nature sterk gericht op het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van werkgelegenheid.

Gemakshalve kan daarbij voorbij gegaan worden aan de financiële gevolgen van het onderbrengen van uitzendkrachten bij werkgevers.

Vraag naar tijdelijke arbeidskrachten betekent helaas niet automatisch dat het bij de betreffende werkgevers ook financieel goed gaat. Waar betaling richting uitzendkrachten wekelijks gebeurt na het ontvangen van de werkbriefjes komt de betaling van de opdrachtgevers altijd later, soms veel later en in een aantal gevallen helemaal niet.

Op initiatief van Allianz Group (verzekeraar van Duitse origine, actief in 70 landen met 173.000 werknemers) is in overleg met de brancheverenigingen ABU en NBBU bij Euler Hermes (onderdeel van Allianz) een branchepolis tot stand gekomen die helemaal op maat gesneden is voor de sector. Ook de Polisagent heeft hieraan een bijdrage mogen leveren en is als intermediair ingeschakeld om de branche verder te informeren.

Maatwerk
Om goed in de gaten te houden dat uitzendbureaus zaken doen met kredietwaardige opdrachtgevers is een kredietverzekering de beste oplossing. Immers, als de kredietverzekeraar positief is over de kredietwaardigheid zal eventuele schade door wanbetaling alsnog worden vergoed.

Komt een opdrachtgever in de problemen en wordt een kredietlimiet ingetrokken, dan kan een leverancier van producten haar levering direct opschorten. Uitzendwerk is echter mensenwerk. Het is lastig om mensen onmiddellijk weg te halen bij een opdracht.

Om die reden is er voor de branche een speciale clausule samengesteld, waarbij, ook bij intrekking van limieten, de dekking van de verzekering nog enkele weken doorloopt om partijen in staat te stellen om hetzij de kredietverzekeraar met nieuwe informatie te overtuigen dat kredietverlening nog wel verantwoord is of in goed overleg de uitzendovereenkomst met het bedrijf af te bouwen.

Hier blijft het niet bij.

Tal van voorwaarden zijn speciaal voor de branche op maat gesneden.

Een niet onbelangrijk onderdeel daarvan vormt een bijzonder scherpe premie.

Meer weten over deze branchepolis?
Indien u meer informatie wenst over deze mogelijkheden voor uitzend-, detachering- en payrollactiviteiten dan kunt u mailen naar info@polisagent.nl of bellen naar Wout van Drunen, telefoon 06-57339775.

Meer weten over verzekeren tegen wanbetalers? Stuur een mail naar info@polisagent.nl.

De Polisagent (www.polisagent.nl) is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar die zich heeft gespecialiseerd op het terrein van kredietverzekering.

De Polisagent B.V.
Wout van Drunen
Lhee 43
7991 PH Dwingeloo
Telefoon 06-57339775
info@polisagent.nl
www.polisagent.nl