Let op de kleine lettertjes bij aankoop van een auto van een particulier

Uitsluiting van garantie bij een particuliere verkoop van een auto is in Duitsland nietig, als hierin geen voorbehoud inzake grof nalatig of opzettelijk plichtsverzuim alsmede lichamelijk letsel is opgenomen. Dit heeft in een recent vonnis het Oberlandesgericht Oldenburg bepaald. De persoon in kwestie die de procedure had opgestart, had van een particulier een tweedehands auto gekocht voor het bedrag van € 6.900. Als koopovereenkomst had de verkoper een standaard internetformulier gebruikt met hierin de formulering: “De verkoper staat niet garant voor de toestand van het door hem verkochte voertuig.”

Enkele maanden na aankoop ontdekte de nieuwe eigenaar dat de auto in het verleden ernstige schade had opgelopen als gevolg van een verkeersongeval. Vervolgens eiste hij van de verkoper, die naar eigen zeggen van deze schade niets wist, de overdracht ongedaan te maken. Deze beriep zich echter op de contractueel overeengekomen vrijwaringsuitsluiting.

Nu stelde het Oberlandesgericht Oldenburg de koper in het gelijk. Volgens de rechters is uitsluiting van garantie in deze niet van toepassing. Bij koopcontractclausules op internet gaat het volgens de rechters om Algemene Voorwaarden, omdat deze vooraf geformuleerd zijn voor veelvuldig gebruik. En die zijn volgens Duits recht aan strenge voorwaarden gebonden. Dientengevolge moet een effectieve vrijwaringsuitsluiting een voorbehoud bevatten met betrekking tot grof nalatig of opzettelijk plichtsverzuim alsmede met betrekking tot lichamelijk letsel. Aangezien dit voorbehoud in het concrete geval ontbrak, is de in het koopcontract overeengekomen vrijwaringsuitsluiting in zijn geheel nietig, aldus de rechtbank.

Heeft u vragen over contractrecht en Algemene Voorwaarden, neem dan contact op met de specialisten van ons kantoor.