Nieuwe toelichting bronbelasting bouw

Nieuwe toelichting 15% voorheffingsregeling

Nu we het toch over de fiscus hebben lijkt het gepast om op deze plaats ook aandacht te besteden aan de 15% voorheffingsregeling. De Minister van Financiën heeft via een brief (een zogenaamd BMF-Schreiben) d.d. 27-12-2002 de overige instanties geïnformeerd over zijn standpunt m.b.t. diverse kwesties in het kader van deze regeling.

Voor de originele tekst van het Bundesministerium der Finanzen klikt u hier.

Meer weten? In het kader van de Nederlands Duitse Businessacademie vindt op 25 maart a.s. een voorlichtingsbijeenkomst over dit onderwerp plaats.
Meer informatie: http://www.businessacademie.de/

Direct meer weten kan ook. Neem dan contact op met dhr. A. Crämer van ons kantoor. Tel.: 0049-2821-7222-0