Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel VI)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel VI)

Gerechtelijk bevel tot betaling procedure

Reageert de debiteur niet of verleent hij geen medewerking aan een (buitengerechtelijke) oplossing, dan is de volgende stap het opstarten van een gerechtelijk bevel tot betalingsprocedure, het zogenaamde ‘Mahnverfahren’.

Er wordt een ‘Mahnbescheid’ bij het kantongerecht in Berlijn‑Schöneberg aangevraagd. Dit kantongerecht is bevoegd voor alle buitenlandse vorderingen. Na betaling van de griffierechten vaardigt het kantongerecht het ‘Mahnbescheid’ uit, welke vervolgens aan de debiteur wordt betekend.

De debiteur kan tegen het ‘Mahnbescheid binnen veertien dagen na ontvangst verweer aantekenen, de zogenaamde ‘Widerspruch’. Doet hij dat niet, dan kan na afloop van de verweertermijn ‘Vollstreckungsbescheid’ worden opgevraagd: het verlof tot executie. Op basis van het ‘Vollstreckungsbescheid’ kunnen (tegelijk met de betekening van het ‘Vollstreckungsbescheid’) executiemaatregelen worden opgestart (beslag op roerende goederen). Zowel tegen het ‘Mahnbescheid’ als tegen het ‘Vollstreckungsbescheid’ kan de debiteur verweer aantekenen. Doet hij dat, dan dient het tweede gedeelte van de griffierechten betaald te worden en wordt een reguliere procedure bij de bevoegde rechter ‑ over het algemeen in de zetel van de debiteur indien niet anders contractueel is overeengekomen ‑ opgestart.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland