Arbeidsrecht: Leitender Angestellter heeft beperkt recht op ontslagbescherming

Arbeidsrecht: Leitender Angestellter heeft beperkt recht op ontslagbescherming

Carrière maken is leuk, maar niet ongevaarlijk. Wij kennen in Duitsland de Arbeiter, de Angestellte(r), de leitende Angestellte en de Geschäftsführer (bij een GmbH) of Vorstand (van een AG). Terwijl de arbeider en de employé worden beschermd door de regels van het Kuendigungsschutzgesetz, gelden deze regels niet of slechts beperkt voor de overigen.

Wanneer ben je nou een leitender Angestellter? Welnu, het gaat om employés die qua positie en dienstcontract een belangrijke en eigen verantwoordelijke positie in de onderneming innemen en in beginsel zonder aanwijzingen (gedeeltelijk) vergelijkbaar als een ondernemer (kunnen) handelen. Kenmerken zijn bijv. het hebben van een algemene volmacht, procuratiehouder zijn en/of zelfstandig personeel kunnen aannemen of ontslaan.

Omdat de leitende Angestellte enigszins vergelijkbaar is met een werkgever, verliest hij/zij zelf het recht op volledige ontslagbescherming en is ontslag tegen betaling van een vergoeding ook tegen de wil van de leitende Angestellte mogelijk.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.