Arbeidsrecht: geen gouden handdruk bij (te vroege) dood werknemer

Arbeidsrecht: geen gouden handdruk bij (te vroege) dood werknemer

Bij de invoering van het Elterngeld per 1 januari jongstleden zagen wij het fenomeen dat a.s. moeders alles op alles zetten om het kind pas na 31-12-2006 te krijgen. Immers, het Elterngeld (ca. 70% van je laatst verdiende inkomen voor een periode van twee jaar) krijg je alleen voor kinderen die vanaf het jaar 2007 zijn geboren. Vroedvrouwen maakten dan ook  overuren in het adviseren hoe je een geboorte kon uitstellen.

In sommige gevallen moet je echter ook een list verzinnen om de dood uit te stellen, zoals een vonnis van het Bundesarbeitsgericht ons leert.

Casus: een bedrijf zegt de arbeidsovereenkomst met een werknemer op vanwege bedrijfseconomische redenen met inachtneming van de opzegtermijn.

In het kader van de opzegging biedt het bedrijf de werknemer een Abfindung aan ter hoogte van 30.000 euro wanneer hij geen Kuendigungsschutzklage (verzet) indient. De werknemer laat de termijn van drie weken voor het indienen van verzet verstrijken. Volgens de wet heeft hij derhalve recht op het aangeboden bedrag.

Nu loopt echter nog de opzegtermijn, de periode dus tussen opzegging en definitieve beëindiging van de arbeidsovereenkomst, en de werknemer overlijdt. De erfgenamen verzoeken de werkgever om uitbetaling van het afgesproken bedrag maar deze weigert.

Terecht! Overlijdt een werknemer van wie de arbeidsovereenkomst is opgezegd, dan hebben zijn erfgenamen volgens het Bundesarbeitsgericht alleen recht op de Abfindung als de opzegtermijn is verlopen.

De aanspraak op een Abfindung ontstaat namelijk pas na afloop van de opzegtermijn en kan derhalve niet (eerder) aan de erven worden nagelaten. Wil je het geld redden, is een negatieve euthanasie op z´n plaats. Ethisch verantwoord is echter noch de houding van de werkgever noch de poging via levensverlengende maatregelen het geld te redden.

Er is echter ook nog een andere oplossing, namelijk een clausule dat de aanspraken niet kunnen vervallen. Daar moet je echter wel op tijd aan denken.

Meer weten over Duits arbeidsrecht? Neemt u dan contact op met mevrouw G. Surmann of mevrouw A. Romijnders van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.