Elektrogesetz: Deutsche Gruendlichkeit is een mythe

Elektrogesetz: Deutsche Gruendlichkeit is een mythe

Sinds de invoering van het Elektro- und Elektronikgeraetegesetz (Duitse omzetting van de richtlijn WEEE) roepen wij dat hier een bureaucratisch monster is ontstaan en het maar de vraag is of alle bedrijven de verplichtingen zullen nakomen. Als je bekijkt hoe weinig (buitenlandse) bedrijven geregistreerd zijn, roept dat toch wel vraagtekens op.

Het is maar goed dat tenminste de bondsregering de zaak goed in de gaten houdt, zoals uit haar antwoord op vragen uit het parlement blijkt!

Vraag:

Hoeveel bedrijven hebben te maken met de verplichtingen uit het Elektrogesetz?

Antwoord van de regering:

De bondsregering heeft hierover geen concrete informatie omdat zowel producenten (dat kunnen ook buitenlandse leveranciers zijn), (weder)verkopers als importeurs onder de regeling vallen.

Vraag:

Heeft de regering enig idee hoeveel bedrijven zich niet aan de bepalingen van het Elektrogesetz houden?

Antwoord van de regering:

De regering beschikt niet over de desbetreffende informatie.

Vraag:

Zo ja, om hoeveel bedrijven gaat het?

Antwoord van de regering:

Wij verwijzen naar het vorige antwoord.

Vraag:

Zo nee, vindt de regering het zinvol om te beschikken over informatie m.b.t. het aantal bedrijven dat niet aan hun verplichtingen voldoet?

Antwoord van de regering:

De bondsregering gaat ervan uit dat het  – middels de door de wet ter beschikking gestelde mogelijkheden om naleving af te dwingen – op middenlange termijn zal lukken deze bedrijven te bewegen tot naleving en zij dus hun verantwoordelijkheid zullen dragen.

Vraag:

Zo nee, waarom niet en zo ja, op concreet welke manier denkt de regering dit te bereiken?

Antwoord van de regering:

Wij verwijzen naar het antwoord op de vorige vraag.

Meer weten over het Duitse Elektrogesetz? Neemt u dan contact op met de heer A. Craemer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.