Nieuwe wettelijke regeling per 01-06-2007

Nieuwe wettelijke regeling per 01-06-2007

 Per 1 juni 2007 is de nieuwe REACH verordening van kracht. Doelstelling van REACH is het de informatie over gevaarlijke eigenschappen van chemische producten/stoffen die al langer op de markt zijn, te verbeteren.

 Nieuwe stoffen moeten reeds heden op risico´s worden onderzocht en beoordeeld alvorens zij op de markt mogen worden gebracht. In tegenstelling hiermee weet men over stoffen die al lange tijd in de markt zijn, weinig. REACH moet hierin verandering brengen.