Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet (vervolg)

Zomaar projecten uitvoeren in Duitsland, dat kan niet (vervolg)

Buitenlandse bedrijven die met (eigen) medewerkers werkzaamheden in Duitsland willen uitvoeren, moeten aan de bepalingen van het Arbeitnehmer-Entsendegesetz voldoen. Deze wet is gebaseerd op de EU-detacheringsrichtlijn en verklaart enkele Duitse cao-bepalingen ook algemeen bindend voor buitenlandse bedrijven.

Terug naar het formulier

De volgende vraag gaat over de verantwortlich Handelnder, dus degene die namens het bedrijf (vaktechnisch) toezicht houdt op de werkzaamheden. Zijn naam en (volledig uitgeschreven) voornaam zijn aan te geven , eveneens zijn adres in Duitsland.

Zustellungsbevollmächtigter

Een verdere vraag betreft de gemachtigde in Duitsland voor de betekening van stukken, de zgn. Zustellungsbevollmächtigter. Ook hier zijn naam en adres in Duitsland aan te geven. De Zustellungsbevollmächtigter is een belangrijke schakel in het algehele spel, want aldaar worden alle belangrijke stukken i.v.m. het Arbeitnehmer-Entsendegesetz door de overheid betekend. Deze stukken zullen over het algemeen de processen verbaal i.v.m. een overtreding, het verzoek tot stellingname of reeds de boetebeschikkingen zijn. Vooral de laatste baren zorgen. Wordt een boete betekend, dan moet men als Nederlandse ondernemer binnen 14 dagen na betekening verweer aantekenen, anders is de boete in kracht van gewijsde en kan men er niets meer aan doen. Is het boetebedrag bijv. € 20.000,00 en heeft men goede argumenten om verweer aan te tekenen, maar is men te laat, dan is het balen.

Problematisch is in zoverre dat de Zustellungbevollmächtigter het hele jaar door tijdens kantoortijden bereikbaar moet zijn en ook de ontvangen post onmiddellijk moet doorsturen. De postlooptijd tussen Duitsland bedraagt immers tussen de twee en 17 dagen (ongeacht wat de TNT post of de Duitse post ook willen doen geloven, zoals ons kantoor dagelijks meemaakt). Vanuit deze achtergrond raden wij dan ook aan om de relevante post onmiddellijk per fax door te sturen. Helaas zien wij dit regelmatig mis gaan omdat de ene of andere „goedkoop“ ingehuurde relatie het helaas is vergeten. Wij bevelen dan ook aan een professionele partij hiervoor aan te stellen. Indien gewenst kunnen wij hierin ook bemiddelen.

Wordt vervolgd in volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland.

Meer weten over het legaal uitvoeren van projecten in Duitsland? Neemt u dan contact op met de specialisten van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.
Meer weten over Duitse contracten van aanneming van werk in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock of de heer R. Bueckers. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.