Vertaling van Algemene Voorwaarden

Vertaling van Algemene Voorwaarden

Dat je voor de Duitse markt Duitstalige voorwaarden moet hebben, spreekt voor zich. Moet je die nu compleet nieuw laten ontwikkelen of is een vertaling niet toch beter en vooral goedkoper?

Welnu, in de plaats van veel woorden geef ik u twee links naar de website www.tradulex.org. Aldaar kunt u alles lezen over de onmogelijkheid om (juridische) teksten zuiver te vertalen. Een absolute must voor een ieder die in de zelfoverschatting leeft, dat taal iets simpels is. Deze links zijn ook buitengewoon geschikt voor mensen die denken dat ze de Engelse taal  beheersen.

Over de problemen van de vertaling van contractteksten in het algemeen: klik hier

Over de problemen van de vertaling van de Europese conventie van de rechten van de mens: klik hier

Als u deze twee artikelen hebt gelezen, zult u begrijpen dat vertalen van juridische termen onbegonnen werk is. Niet overtuigd? Lees dan alle bijdragen op de site in de verschillende talen. Echt iets voor de kerst.

Wilt u deugdelijke Algemene Voorwaarden, opgesteld door een Duitse jurist? Neemt u dan contact op met de heer U. Croonenbrock, de heer R. Bueckers of de heer H.J. Kloenne van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.