Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel VIII)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel VIII)

Tenuitvoerlegging van de executoriale titel

Indien de procedure, hetzij via het ‘Mahnverfahren’, hetzij via een reguliere procedure, tot een executoriale titel heeft geleid, dient deze titel ook te worden omgezet in het treffen van executoriale maatregelen.

Anders dan in Nederland voert een Duitse deurwaarder incasso‑ c.q. executie‑opdrachten niet zelfstandig uit, maar is hij een echte ambtenaar in dienst van het kantongerecht. Alle handelingen van de deurwaarder moeten dan ook door de opdrachtgever worden aangestuurd. Deze dient alle verloven (bijvoorbeeld tot beslaglegging) bij de kantonrechter via speciale procedures aan te vragen. Dit is het werk van specialistische afdelingen binnen de advocatenkantoren die gespecialiseerd zijn in de executietechniek volgens de Duitse ‘zivile Prozeßordnung’. Met dit werk gaat een geweldige papierwinkel gemoeid en men dient constant op de hoogte te zijn van de nieuwste ontwikkelingen in de rechtspraak met betrekking tot executiemogelijkheden.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland