(Wellicht) geen vakantiegeld en kerstgratificatie voor ambtenaren

(Wellicht) geen vakantiegeld en kerstgratificatie voor ambtenaren

Ambtenaren ontvangen geen salaris (want dat wordt voor een prestatie betaald) maar een alimentatie (omdat zij met hun hele persoon(lijkheid) de staat ter beschikking staan). Tot nu toe was het leven en werken voor de staat een (financieel) tamelijk risicoloze aangelegenheid. Immers, de meeste leden van de Duitse Eerste en Tweede Kamer zijn van origine ambtenaren…
Nu de staatskas op alle niveaus leeg is, heeft de Eerste kamer een wetsvoorstel ingediend om gratificaties zoals Weihnachts- und Urlaubsgeld flexibel te kunnen handhaven. Op het eerste gezicht klinkt dit mooi maar als je vooral de lagere ambtenarensalarissen ziet, geldt ook hier, dat de kleintjes weer worden gepakt, terwijl de structurele misstanden niet worden aangepakt.

Meer informatie: Klik hier