Executie Nederlands vonnis in Duitsland is niet duur

Executie Nederlands vonnis in Duitsland is niet duur

Menigeen procedeert in Nederland tegen zijn Duitse klant als deze niet (op tijd) betaalt. Of dit altijd de snelste weg tot het gewenste doel is…wij hebben zo onze twijfels (zie ook punt 13).
Maar goed, je hebt een vonnis en de wederpartij is veroordeelt om te betalen. Alleen hij doet dit niet vrijwillig, wat dan?
Welnu, een Nederlands vonnis geldt uitsluitend voor het gebied van het Koninkrijk der Nederlanden. Wil je de Duitse wederpartij dwingen zijn verplichting uit het vonnis na te komen, zo moet dit vonnis ook voor de Bondsrepubliek uitvoerbaar worden. Hiervoor is de erkenning en de ten uitvoer legging van het vonnis door een Duitse rechtbank noodzakelijk. De kosten hiervoor zijn niet hoog. In de navolgende tabel treft u een opstelling van de advocaten- en griffiekosten (dit zijn ca. kosten) aan.

Klik hier voor de tabel