Verkeersovertredingen in Duitsland (deel V)

Verkeersovertredingen in Duitsland (deel V)

Vraag 16:
Hoe verloopt de procedure na het aantekenen van verzet?

Antwoord:
De instantie die de boete heeft opgelegd, geeft het dossier aan het Openbaar Ministerie, dat het vervolgens voorlegt aan het „Amtsgericht”. Hier komt het dan in de regel tot een openbare rechtszitting. Wanneer u akkoord gaat, kan de rechtbank echter ook zonder rechtszitting een besluit nemen.

Vraag 17:
Moet ik op de openbare zitting verschijnen?

Antwoord:
Ja, als betrokkene bent u verplicht op de openbare zitting te verschijnen. De rechtbank kan u echter van deze verplichting ontslaan, wanneer u zich bijvoorbeeld reeds heeft geuit m.b.t. de zaak.

Vraag 18:
Kan ik, wanneer ik op de datum van de openbare rechtszitting verhinderd ben, gewoon wegblijven van deze zitting?

Antwoord:
Nee, in geen geval. U moet uw advocaat tijdig op de hoogte stellen, zodat hij kan verzoeken om een verplaatsing van de zitting. Wanneer u zonder excuus niet op de zitting verschijnt, wordt uw verzet zonder toetsing van de feiten afgewezen.

Vraag 19:
Is de rechtbank gebonden aan de in het proces-verbaal vastgestelde geldboete en rijverbod?

Antwoord:
Nee, de rechtbank kan een hogere geldboete vaststellen en ook een rijverbod van langere duur.

Vraag 20:
Bestaat er nog een rechtsmiddel tegen het vonnis van het „Amtsgericht”?

Antwoord:
Ja, u kunt tegen het vonnis beroep in cassatie instellen. Dit is, wanneer een rijverbod of een geldboete van meer dan € 250,00 zou worden vastgelegd, onbeperkt toelaatbaar. Bij lagere geldboetes is voor het beroep in cassatie toestemming van het „Oberlandesgericht” nodig.

Op onze website zullen zijn deze vragen samengevat.