Opgefokte commercie Nederlandse scholen belemmert commercieel Nederland

Opgefokte commercie Nederlandse scholen belemmert commercieel Nederland

Het Nederlandse bedrijfsleven maakt zich zorgen over het feit dat steeds minder studenten de Duitse taal beheersen. Gevolg: de voor het Nederlandse bedrijfsleven belangrijke Duitse afzetmarkt kan niet meer adequaat worden bewerkt.

Tot nu toe was de veronderstelling dat de belangstelling van studenten voor de Duitse taal zou zijn teruggegaan. Niets is echter minder waar, zoals uit gesprekken met docenten blijkt. Feit is namelijk dat het de opleidingsinstituten zelf zijn die ervoor zorg dragen dat Duits wordt ingeruild voor Spaans of een andere “gemakkelijke” taal.

De financiële vergoeding die opleidingsinstituten ontvangen is namelijk over het algemeen afhankelijk van het aantal studenten. Om dit aantal zo groot mogelijk te krijgen passen ook scholen “marketingtechnieken” toe. Een daarvan is het de student zo gemakkelijk mogelijk te maken zijn studie aan de betreffende instelling af te ronden. Dus….”bij ons hoef je niet de vervelende naamvallen in de Duitse taal te buffelen, maar kun je een gemakkelijke taal kiezen”. Of…bij ons gaat alles in het Engels, omdat toch de hele wereld uitsluitend in het Engels correspondeert.

De laatste stelling gaat (ondanks het succes van Harry Potter) voor het zakendoen met Duitsland niet op, zoals een ieder uit de praktijk weet. Sterker nog, het beheersen van de Duitse taal is de basis van succesvol zakendoen met Duitsers.

Laat je de taalkeuze aan de scholen over, dan zal in de toekomst een belangrijk marktgedeelte van de Nederlandse export (26%) steeds moeilijker bewerkt kunnen worden. De “Duitse” brieven die wij dagelijks onder ogen krijgen laten het ergste vermoeden.

Kleine tip om e.e.a. zonder kosten te veranderen: Zorg ervoor dat een wegingsfactor bij de vergoeding voor het aantal studenten wordt ingevoerd, waardoor voor iedere student die Duits in zijn pakket heeft de factor 1,5 en voor iedere student met Spaans 0,5 wordt afgerekend. Binnen de kortste tijd zullen de scholen ervoor zorgen dragen dat er weer een groot aantal mensen goed Duits spreken. (Wellicht iets voor uw brancheorganisatie om in Den Haag voor te lobbyen!).