Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: de Abmahnung (deel IV)

Merken, modellen, patenten, Geschmacksmuster, Gebrauchsmuster, mededinging: de Abmahnung (deel IV)

Als u in Duitsland ervan beticht wordt inbreuk te hebben gemaakt op het intellectuele eigendom van een derde is het gevolg over het algemeen een schriftelijke Abmahnung (vermaning). Over de achtergrond en de gevolgen hebben wij het eerder al gehad. Het is nu zaak te toetsen of in de Abmahnung termijnen zijn gesteld, die in acht moeten worden genomen.

Over het algemeen zal de verzender van een Abmahnung een termijn stellen waarbinnen hij een nader omschreven reactie verwacht. Het is zaak in dit geval de kop niet in het zand te steken.

Als u de gestelde termijn te kort vindt om te reageren, vraag dan in elk geval (gemotiveerd) om uitstel.

Doet u niets, moet u er rekening mee houden dat na afloop van de termijn onmiddellijk een kort geding procedure in Duitsland wordt opgestart. Ook als de verzender niet bereid is de termijn te verlengen, moet u hiermee rekening houden. Het is dus zaak niet lang te treuzelen om professionele hulp in te roepen.

Meer weten over intellectueel eigendom in Duitsland? Neemt u dan contact op met de heer H. Kloenne. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.