Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel X)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (deel X)

Forumkeuze: procederen in Nederland of Duitsland?

Soms is de crediteur echter gedwongen deze weg te bewandelen, namelijk als in het kader van de overeenkomst is vastgelegd dat de bevoegde rechter in Nederland gezeteld is. Dan moet in Nederland worden geprocedeerd.

Het is daarom raadzaam een forumkeuze, zowel in contracten als in Algemene Voorwaarden, zodanig te formuleren, dat men de eisende partij naar keuze zowel in Nederland als in Duitsland kan dagvaarden, terwijl de wederpartij altijd in Nederland dient te dagvaarden. Daarmee zijn de keuzes volledig vrij en flexibel, en is tevens veiliggesteld, dat men zelf uitsluitend in Nederland kan worden gedagvaard.