“Hartz-Gesetze” creëren 930.000 nieuwe “Mini-Jobs” in 100 dagen

“Hartz-Gesetze” creëren 930.000 nieuwe “Mini-Jobs” in 100 dagen

Zoals in de Juridische Nieuwsbrief Duitsland van september 2002 staat vermeld is per 1 april jl. een nieuwe regeling voor de zgn. “Mini-Jobs” van kracht waardoor het (weer) voor een grote groep mensen interessant is geworden om legaal (in deeltijd) te werken. Tot een bedrag van 400 € betaald de werkgever een forfaitair bedrag van 25 %, te weten 12% voor de “Rentenversicherung”, 11 % voor de ziektekostenverzekering en 2% als forfaitaire belasting. Deze regeling heeft binnen korte tijd geleid tot 930.000 banen.

Van de andere kant zal de regering het gevecht tegen het zwartwerken nu met alle kracht gaan voeren. Er is zelfs sprake van het voornemen om zwartwerken in de toekomst met gevangenisstraffen te sanctioneren.