Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Algemene Voorwaarden

Sinds de invoering van het nieuw BW is het ook in Nederland noodzakelijk dat de andere contractspartner bij het totstandkomen van een overeenkomst op de hoogte is van de algemene voorwaarden. Na Duits recht is het niet voldoende uw algemene voorwaarden bij de griffie c.q. de Kamer van Koophandel te deponeren. De contractspartij moet daadwerkelijk kennis hebben genomen van de inhoud, voordat de overeenkomst is aangegaan. Dit werd in een vonnis van het “Bundesgerichtshof” van 31-10-2001 uitdrukkelijk bevestigd. Het “Bundesgerichtshof” heeft in dit vonnis vastgesteld, dat bij contracten, waarbij het UN-kooprecht ten grondslag ligt, de algemene voorwaarden aan de contractspartij moeten  worden voorgelegd voordat het koopcontract wordt afgesloten om bestanddeel van het koopcontract te worden. Louter en alleen een verwijzing naar de gelding van de algemene voorwaarden in het grensoverschrijdende handel naar Duitsland is niet voldoende.

In de contractstaal

In eerste instantie heeft u algemene voorwaarden nodig om de werking van de algemene voorwaarden van uw contractspartij te beperken. Heeft u geen algemene voorwaarden, dan handelt u onder de condities van uw afnemer. Dat diens voorwaarden in zijn belang zijn opgesteld, kunt u gevoeglijk aannemen.

De algemene voorwaarden moeten in de contractstaal zijn opgesteld. Aangezien u als Nederlander waarschijnlijk in het Duits met uw Duitse afnemer communiceert en ook de contracten in de Duitse taal zijn opgesteld, is het noodzakelijk dat ook uw algemene voorwaarden in het Duits zijn geformuleerd. Anders zijn zij niet rechtsgeldig. Algemene voorwaarden zijn immers niets anders dan gestandaardiseerde contractsbedingen, die derhalve ook in de contractstaal moeten luiden.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland