Bewijs storting stamkapitaal GmbH moet worden bewaard

Bewijs storting stamkapitaal GmbH moet worden bewaard

Een Duitse GmbH failleerde 20 jaar naar de oprichting. De curator vorderde van de aandeelhouders het bewijs dat zij destijds het stamkapitaal hadden gestort. De aandeelhouders beschikten alleen nog over balansen uit die tijd waaruit bleek dat de storting was geschied. Onvoldoende bewijs oordeelt het “Oberlandesgericht” Koblenz. Een aandeelhouder moet het stortingsbewijs ‘eeuwig’ bewaren!!