Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Incasseren van vorderingen in Duitsland (vervolg)

Toepasselijk recht
In het kader van algemene voorwaarden kunt ook een keuze omtrent het toepasselijke recht maken. Indien u Nederlands of Duits recht overeenkomt, betekent dit automatisch dat bij grensoverschrijdende handelstransacties het Weens Kooprecht van toepassing is. Het is de vraag of u deze voor u onbekende wet daadwerkelijk wilt overeenkomen. Is dit niet het geval, dan kunt u de toepasselijkheid van het Weens Kooprecht in de algemene voorwaarden uitsluiten.

Forumkeuze
Volgens Duitse uitleg dient over het algemeen een forumkeuze apart te worden overeengekomen en is het in de jurisprudentie omstreden of de forumkeuze internationaal gezien ook via algemene voorwaarden kan geschieden. Het lijkt derhalve zinvol in elk geval op uw opdrachtbevestigingen de forumkeuze nogmaals apart te vermelden. Het is in dit verband aan te raden de forumkeuze zo te formuleren, dat u in elk geval de mogelijkheid heeft om de debiteur ook zijn eigen zetel te dagvaarden terwijl u slechts in Nederland kunt worden gedagvaard. Dit biedt voor u grootste flexibiliteit.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland