Geen goederen op krediet

Geen goederen op krediet

Volgens § 107 lid 2 r. 2 GewO mag de werkgever geen goederen op krediet aan de werknemer verstrekken.

Ook wanneer de werknemer de betaling in termijnen mag verrichten of wanneer hem uitstel van betaling wordt verleend, wordt dit als krediet beschouwd.

Reden voor deze regeling is een bescherming van de werknemer voor al te veel afhankelijkheid van de werkgever.

Kopen op krediet is toegestaan, indien de lening door een kredietinstituut wordt verstrekt. Dit kan ook de bank van de werkgever zijn.

Verrekenen van arbeidsloon met goederen

De werkgever mag de werknemer goederen geven en deze verrekenen met het salaris, indien de goederen tegen de gemiddelde kostprijs worden verkocht. Dit is een uitzondering op de contante betaling volgens § 107 lid 2 r. 3 GewO. Hierover moeten de partijen echter een afspraak hebben gemaakt.

wordt vervolgd in de volgende Juridische Nieuwsbrief Duitsland