De voorstellen van de “Rürup-Kommission”

De voorstellen van de “Rürup-Kommission”

Zoals de trouwe lezer van onze nieuwsbrief weet had de Duitse regering een speciale commissie opgericht die zich over de herstructurering van het Duitse sociale stelsel moest buigen. De voorstellen liggen nu op tafel en hebben – het was niet anders te verwachten – tot grote discussie geleid. De belangrijkste punten zijn:

Rente (AOW)

– verhoging van het “Renteneintrittsalter” van 65 jaar naar 67 jaar. De
   commissie stelt voor de “Lebensarbeitszeit” tussen 2011 en 2035
   jaarlijks met een maand te verlengen.
– tegelijkertijd verlaging van het “Bruttorentenniveau” van momenteel
   48 % van een gemiddeld brutoloon naar 41,6 % in het jaar 2030.
– de voor medio 2004 geplande verhoging van de “Renten” wordt met een
   half jaar verschoven naar januari 2005. De commissie wil op deze manier
   bereiken dat de hoogte van de premie langdurig met 0,2 percent kan
   worden verlaagd.
– middels een zgn. “Nachhaltigkeitsfaktor” (duurzaamheidsfactor) wil de
   commissie op de vermindering van het aantal premiebetalers reageren.
   De “Nachhaltigkeitsfaktor” houdt rekening met de relatie tussen
   werknemers en gepensioneerden. Minder werkenden leiden dan
   automatisch tot een geringere verhoging van de “Rente”.
– deze maatregelen moeten garanderen dat de premie voor de
   “Rentenversicherung” niet boven 22 percent van het bruto inkomen stijgt
   (thans 19,5 %).

Gezondheidszorg 

Omdat de commissie het onderling niet eens kon worden over de juiste koers, komt zij met twee modellen. (Hoe moeten de politicie een beslissing nemen als de experts het al niet eens zijn?)

Bürgerversicherung 

– de algehele bevolking wordt lid van de “Gesetzliche Krankenversicherung”
   (ziekenfonds)
– dit geldt dan ook voor ambtenaren en ondernemers
– ook over inkomen uit verhuur of renteopbrengsten wordt premie geheven
– de huidige kappingsgrens van 3450 Euro wordt verhoogd naar 5100 Euro
– de “Versicherungspflichtgrenze” van 3825 Euro (bij een inkomen boven dit
   bedrag kunnen werknemers kiezen of zij lid van de verplichte verzekering
   willen blijven of willen overstappen naar een particuliere verzekering) wordt
   geschrapt
– huidige particulier verzekerden kunnen lid van de “Bürgerversicherung”
   worden als zij niet langer dan vijf jaar particulier verzekerd zijn
– de invoering van de “Bürgerversicherung” moet op middellange termijn
   een premie van 12,4 percent van het bruto inkomen (tot 5100 Euro)
   mogelijk maken

Alternatief

Kopfpauschale

– elke burger betaalt – onafhankelijk van zijn inkomen – een forfaitair
   bedrag van 210 Euro aan de ziektekostenverzekeraar
– de ziektekostenverzekeraars kunnen verschillend hoge forfaitaire
   bedragen invoeren
– kinderen zijn premievrij medeverzekerd
– de werkgever verhoogd het salaris eenmalig met het forfaitaire bedrag,
   deelt echter later niet meer in eventuele kostenverhogingen mee
   (overhevelingstoeslag)
– de compensatie tussen de verschillende inkomens vindt via het
   belastingstelsel plaats