Arbeidsrecht en de gouden handdruk

Arbeidsrecht en de gouden handdruk

Over de Verstaendigungsvereinbarung tussen Duitsland en Nederland en over de vraag wie de gouden handdruk mag belasten, hebben wij het al in de vorige nieuwsbrief gehad. Is er dan geen enkel (fiscaal) voordeel meer bij de gouden handdruk in Duitsland?

Jawel! Echte Abfindungen zijn vrij van premies voor de sociale zekerheid. Maar wat zijn echte Abfindungen?

Welnu, dat zijn vergoedingen die voor het verlies van het sozialen Besitzstand (het hebben van een arbeidsplaats) worden betaald. Dit betekent dat bij een ontslagvergoeding over het gedeelte van het bedrag dat nog een echt loonbestanddeel is (bijv. vergoeding voor overuren, vakantiedagen etc.), sociale lasten moeten worden betaald. Over het gedeelte dat als schadeloosstelling wordt beschouwd, niet.

Een vrijstelling van de belastingplicht voor een bepaald bedrag, zoals wij dat vroeger kenden, bestaat niet meer. Onder bepaalde omstandigheden kun je echter de gouden handdruk belastingtechnisch ‘verdelen’ over een periode van vijf jaar, zodat de belastingdruk wordt verlaagd.

Meer weten over arbeidsrecht in Duitsland? Neemt u dan contact op met mevrouw
G. Surmann en mevrouw A. Romijnders van ons kantoor.

Meer weten over loonbelasting en sociale lasten? Neemt u dan contact op met de heer U. Meyer van ons kantoor. Het telefoonnummer is: 0049-2821-7222-0.