Steueramnestie

„Steueramnestie”

Het kabinet heeft een “Gesetz zur Förderung der Steuerehrlichkeit” ingediend. Wie in de jaren 1993-2001 inkomsten (dus niet alleen rente) heeft verzwegen kan deze inkomsten alsnog aangeven zonder strafrechtelijke te worden vervolgd. Over de optelsom van de inkomsten dient men een heffing van 25% te betalen als de aangifte tot 31-12-2004 geschiedt en de nabetaling binnen 10 dagen na aangifte is bijgeschreven. Vanaf 01-01-2005 tot en met 31-12-2005 is 35% verschuldigd. Geraamde opbrengst 5 miljard euro.